Mexico

Día de los Muertos

dia de los muertosVandaag is het in Mexico de Día de los Muertos, oftewel de Dag van de Doden. Deze feest- en herdenkinsdag vindt elk jaar plaats op Allerzielen en is een van de belangrijkste dagen van het jaar. Hoewel wordt gesproken over de Dag van de Doden duren de festiviteiten twee dagen: men gelooft dat op 1 november de zielen van de kinderen terug keren naar de aarde en op 2 november de zielen van de volwassenen.

Om al deze terugkerende zielen een beetje te plezieren wordt het feest het hele jaar voorbereid en worden spullen verzameld om aan de doden te offeren. Vante voren worden de graven van overleden familieleden opgeknapt en versierd met bloemen. Op de dag zelf worden de graven bezocht en er wordt voedsel en drank geofferd aan de doden. Omdat men gelooft dat de doden de zielen van het eten en drinken tot zich nemen wordt dit aan het einde door de bezoekers zelf opgegeten en gedronken. Hierdoor wordt het klassieke beeld geschapen van vrolijke begraafplaatsen waar families gezellig zitten te lunchen en kinderen spelen tussen de versierde graven. De maaltijden die worden gegeten zijn zeer uitgebreid en bestaan naast de gebruikelijke culinaire Mexicaanse hoogstandjes uit grote hoeveelheden suikergoed, vaak in de vorm van schedels, en speciaal voor de gelegenheid gemaakt 'pan de muertos', ofwel brood van de doden.
Binnenshuis worden altaren versierd met spullen die de doden aan moet trekken, omdat het toch wel erg belangrijk dat de doden wel echt terugkeren om aan de herdenking mee te doen. Daarom worden naast de gebruikelijke voedzame offers ook dierbare herinneringen aan de personen op het altaar geplaatst.

Oorspronkelijk was de Día de los muertos een pre-Columbiaanse aangelegenheid, maar met de komst van de Spanjaarden is het, door toedoen van zeer ijverige Spaanse priesters vermengd geraakt met het Christelijke Allerheiligen en Allerzielen. Het was natuurlijk de bedoeling om de inheemse tradities zoveel mogelijk uit te roeien, maar het gevolg is geweest dat de verschillende tradities samensmolten, wat de Día de los muertos tot een zeer aparte feestdag maakt.

dia de los muertos

Geschreven door Bart - 02 november 2008